10 rokov v službách európskeho poplatníka

29.06.2009

Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) si pripomenul 1. júna 2009 svoje
10. výročie. OLAF bol založený v roku 1999 ako nezávislý vyšetrovací úrad pre Európsku úniu, ktorý má na starosti boj proti podvodom a korupcii, s vplyvom na finančné záujmy EÚ.

Pri príležitosti tohto výročia, OLAFu Generálny riaditeľ-Franz-Hermann Brüner vyhlásil: "OLAF od doby svojho vzniku vyšetroval stovky prípadov. Na naše úspechy nepoukazujú iba jednotlivci, ktorí boli postavení pred súd, vrátené prostriedky z fondov, ale je to tiež efektívny vplyv, ktorý OLAF má na potencionálnych páchateľov v oblasti boja proti podvodom a korupčnému správaniu“.  

Generálny riaditeľ OLAF-u dodal: "Aktivity proti podvodom a proti korupcii nemusia byť obľúbené, musia byť rešpektované. OLAF si získal rešpekt medzi všetkými inštitúciami EÚ a naša práca je uznávaná v členských štátoch i mimo nich. Ďalšie medzinárodné organizácie sa obracajú na vyšetrovateľov OLAF s prosbou o podporu a poradenstvo."
Pán Brüner uzatvára: "Dobrá spolupráca je nevyhnutná, pretože náš úspech závisí do veľkej miery na odhodlaní našich partnerov. Chcel by som poďakovať všetkým, ktorí prispeli k rozvoju OLAF-u a pozývam každého, kto sa chce usilovať o zodpovednú Európsku úniu riešiacu problém podvodov, aby sa pridal k nášmu boju proti podvodom a korupcii." 
 
Európsky úrad boja proti podvodom bol založený v apríli 1999 ako nezávislý vyšetrovací orgán zodpovedný za boj proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam ovplyvňujúcim finančné záujmy EÚ a začal činnosť
1. 6. 1999, keď vstúpilo do platnosti nariadenie č. 1073/1999.
V priemere 15 percent vyšetrovaní sa týka údajných previnení v rámci európskych inštitúcií a vládnych organizácií, zvyšok sa zameriava na nezrovnalosti mimo nich.

Link: stránka OLAF 10. výročie
Link: Video
Link: Často kladené otázky
Link: Prípadová štúdia
Link: sieť komunikátorov OLAF (OAFCN)