Úmrtie generálneho riaditeľa OLAF-u

13.01.2010

Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) s hlbokým zármutkom oznámil, že nás po dlhom zápase s chorobou opustil pán Franz-Hermann Brüner, generálny riaditeľ OLAF-u. Pán Brüner riadil úrad od 1. marca 2000, takmer desať rokov. Vždy inšpiroval a podporoval zamestnancov s cieľom zefektívniť komunikáciu, šíriť informácie  a udržiavať nezávislosť a objektivitu vyšetrovacích činností. Vďaka vízii a odhodlanosti pána Brünera sa zintenzívnil boj proti podvodom, korupcii a iným nezákonným činnostiam a zvýšilo sa povedomie verejnosti o potrebe aktívneho boja v tejto oblasti aj v rámci Slovenskej republiky. 
 
S úctou spomíname

Sekcia kontroly a boja proti korupcii

Pôvodný zdroj tlačovej správy