Tlačové správy

14.02.2014 - Informácia o realizácii školenia na tému ochrany finančných záujmov...
Úrad vlády SR, sekcia kontroly a boja proti korupcii, odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (OCKÚ OLAF) zorganizoval dňa 13. februára 2014 v spolupráci s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia Policajného zboru škol...

12.12.2013 - Školenie OCKÚ OLAF v oblasti tradičných vlastných zdrojov rozpočtu ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR organizuje dňa 17. decembra 2013 nasledovné školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR: „Nezrovnalosti v oblasti Tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ v podmienkach SR“. Školenie je ur...

26.11.2013 - OLAF a talianska Guardia di Finanza odhalili 9-miliónový podvod voč...
Spoločné vyšetrovacie činnosti Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) a talianskej Guardia di Finanza viedli k odhaleniu veľkého podvodu, ktorý pripravil rozpočet EÚ o viac než 9 miliónov Eur. Zistilo sa, že talianska firma zneužila financovanie z Európskeho rozvojového ...

15.11.2013 - Ďalšie školenia OCKÚ OLAF na tému ochrany finančných záujmov EÚ v S...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR organizuje v mesiaci november 2013 nasledovné školenia na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR: „Dohľad vo verejnom obstarávaní - školenie sa koná dňa 18. 11. 2013, miesto konania: Úrad vlády SR, N...

15.10.2013 - Konferencia OLAF-u zameraná na boj proti podvodom v oblasti program...
Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) organizuje v dňoch 14. – 15. októbra 2013 v chorvátskom Záhrebe konferenciu na tému "Ako predchádzať a bojovať proti podvodom v oblasti rozvoja vidieka". Na konferencii sa zúčastňujú odborníci zo všetkých členských štátov EÚ, a tiež z ...

18.09.2013 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenia na tému ochrany finančných záu...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR organizuje v mesiacoch september a október 2013 nasledovné školenia na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR: „Verejné obstarávanie v Slovenskej republike po 1. 7. 2013 - školenie sa koná dňa 19. ...

22.08.2013 - Boj proti podvodom: Výročná správa Európskej komisie za rok 2012 zd...
Dňa 24. 7. 2013 bola prijatá “Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade Ochrana finančných záujmov Európskej únie - Boj proti podvodom 2012 Výročná správa”  (ďalej len “Správa”). Správu  každoročne predkladá Komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ v súlade s článkom 325...

24.07.2013 - Ochrana peňazí daňových poplatníkov: Komisia predložila návrh na zr...
Európska komisia predložila dňa 17. júla 2013 návrh na zriadenie úradu Európskeho verejného prokurátora (ďalej len „EPPO – European Public Prosecutor´s Office“). Cieľom tohto návrhu je zlepšiť na úrovni Európskej únie stíhanie zločincov, ktorí spreneverili finančné prostriedky d...

26.06.2013 - Talianske orgány a OLAF odhalili rozsiahly podvod s fondmi EÚ na Si...
Talianska Finančná polícia a Štátne zastupiteľstvo Palerma sa spoľahli na dôkazy zhromaždené počas vyšetrovania OLAF-u pri odhalení rozsiahleho podvodu na Sicílii, ktorý sa týkal aj fondov EÚ. Na základe minulotýždňovej operácie je vyšetrovaných 47 osôb, z ktorých 17 je vo väzbe...

24.06.2013 - Taliansky súd použil v trestnom konaní dôkaz z vyšetrovania vykonan...
Taliansky súd v Cremone použil v rámci trestného konania dôkaz získaný pri vyšetrovaní OLAFu ako aj svedeckú výpoveď zamestnanca OLAF-u. V rámci uvedeného prípadu bola záverečná správa OLAF-u použitá ako priamy dôkaz pri rozhodnutí súdu. Tieto skutočnosti potvrdzujú dôležitosť  ...

9193