Tlačové správy

06.02.2015 - Informácia o realizácii školenia na tému ochrany finančných záujmov...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády Slovenskej republiky organizuje v roku 2015 školenia zamerané na ochranu finančných záujmov EÚ pre pracovníkov verejnej správy, ktorí zabezpečujú čerpanie, kontrolu, výkon vládneho auditu, monitorovanie finančných prostr...

22.01.2015 - Informácia o realizácii školenia v oblasti ochrany finančných záujm...
Dňa 29. januára 2015 organizuje OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR školenie na tému: Správna evidencia nezrovnalosti v ITMS, riešenie nezrovnalosti v rámci auditov operácií a systémových auditov Šk...

09.01.2015 - Vláda SR schválila aktualizáciu Národnej stratégie ochrany finančný...
Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom rokovaní dňa 7. januára 2015 aktualizovanú Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov EÚ v SR (ďalej len „Národná stratégia“) vypracovanú v nadväznosti na programové obdobie 2014 – 2020. http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx...

25.11.2014 - Školenie OCKÚ OLAF v oblasti tradičných vlastných zdrojov rozpočtu ...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR organizuje dňa 27. novembra 2014 nasledovné školenie na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR: „Nezrovnalosti v oblasti tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ v podmienkach SR“ Školenie je ur...

06.11.2014 - Nová podpredsedníčka Európskej komisie zodpovedná aj za ochranu roz...
Od 1. novembra 2014 začala fungovať nová Európska komisia (EK). Problematika ochrany rozpočtu EÚ pred podvodmi a korupciou bude patriť do portfólia podpredsedníčky EK pre rozpočet a ľudské zdroje pani Kristalini Georgievovej. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) bude...

03.10.2014 - Školenia OCKÚ OLAF v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ v októbr...
OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR organizuje v mesiaci október 2014 dve školenia na tému ochrany finančných záujmov EÚ v podmienkach SR: „Kontrola a audit v rámci implementácie finančnej pomoci EÚ v podmienkach SR“ Školenie sa bude konať dň...

12.09.2014 - OCKÚ OLAF organizuje ďalšie školenie v oblasti ochrany finančných z...
Dňa 19. septembra 2014 organizuje OCKÚ OLAF sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR ďalšie školenie z oblasti ochrany finančných záujmov EÚ pod názvom: Monitorovanie nedostatkov/nezrovnalostí identifikovaných vládnym a...

18.07.2014 - Európska Komisia zverejnila Výročnú správu o ochrane finančných záu...
Dňa 17. júla 2014 zverejnila Európska Komisia Výročnú správu o ochrane finančných záujmov a boji proti podvodom za rok 2013 (ďalej len „správa“), ktorú vypracováva každoročne v zmysle článku 325 Zmluvy o fungovaní EÚ a v ktorej sa podrobne uvádzajú opatrenia prijaté na boj proti po...

09.06.2014 - OCKÚ OLAF sa prezentoval na Dni otvorených dverí Úradu vlády SR
Dňa 7. júna 2014 sa uskutočnil Deň otvorených dverí Úradu vlády SR, na ktorom sa  prezentoval aj odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF. Viac informácií o zrealizovanom podujatí nájdete na hlavnej stránke Úradu vlády SR: http://www.vlada.gov.sk/den-otvorenych-dveri-na-u...

30.05.2014 - Súd vo svojom rozhodnutí potvrdil zistenia OLAF-u pri vyšetrovaní k...
Dňa 16. mája 2014 trestný súd v Bruseli vydal rozsudok prvého stupňa v dlhoročnom  vyšetrovaní korupcie, ktoré sa týkalo 2 osôb z dvoch inštitúcií EÚ a 3 osôb  z externých dodávateľských firiem. Vo svojom rozsudku Súdny dvor potvrdil zistenia zhromaždené úradom OLAF a belgickým vyš...

9193