Tlačové správy

08.02.2010 - OLAF rozvíja spoluprácu s americkým Úradom pre alkohol, tabak, stre...
Dňa 18. januára 2010 podpísal Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) dohodu o spolupráci s Úradom pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF). Dohoda by mala zlepšiť spoluprácu medzi obidvoma úradmi a rozvinúť boj proti medzinárodnému organizovanému zločinu. Orgán...

02.02.2010 - Priebeh spoločnej colnej operácie Diabolo II v Slovenskej republike
Colný kriminálny úrad (CKÚ) sa v druhej polovici roku 2009 zúčastnil okrem iných aj na spoločnej colnej operácii Diabolo II zameranej na námornú kontajnerovú prepravu falšovaných tabakových výrobkov smerujúcu z ázijských do európskych prístavov. Počas tejto operácie sa colníci p...

20.01.2010 - Správa o aktualizácii Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany fi...
Vedúci Úradu vlády SR  dňa 28. decembra 2009 schválil Akčný plán k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike, verzia 2.0. Akčný plán nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2010. Akčný plán k Národnej stratégii ochrany f...

13.01.2010 - Úmrtie generálneho riaditeľa OLAF-u
Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) s hlbokým zármutkom oznámil, že nás po dlhom zápase s chorobou opustil pán Franz-Hermann Brüner, generálny riaditeľ OLAF-u. Pán Brüner riadil úrad od 1. marca 2000, takmer desať rokov. Vždy inšpiroval a podporoval zamestnancov s cieľom ze...

16.09.2009 - Spojené kráľovstvo má na muške zahraničné bankové účty
Daňový orgán Spojeného kráľovstva, Daňová a colná správa Jej Veličenstva, potvrdil podrobnosti týkajúce sa novej iniciatívy výmeny daňových informácií, ktorá umožní daňovým poplatníkom s neuhradenými daňami z prostriedkov na zahraničných účtoch alebo z majetku v zahraničí vyrovn...

16.09.2009 - Historické daňové dohody s Lichtenštajnskom
Vlády Lichtenštajnska a Spojeného kráľovstva podpísali 11. augusta 2009 dve zásadné daňové dohody, ktorých výsledkom bude riadne zdaňovanie zahraničných investícií rezidentov Spojeného kráľovstva v Lichtenštajnsku. Tieto dohody sú odrazom zanietenia Lichtenštajnska zvýšiť daňovú...

13.07.2009 - 9. školiaci seminár OLAF-u „Šírenie správ prostredníctvom televízny...
V dňoch 24. – 26. júna 2009 sa vo Varšave uskutočnil 9. školiaci seminár siete komunikátorov OLAF-u (OAFCN), ktorého témou bolo „Šírenie správ prostredníctvom televíznych rozhovorov v rámci Európy“.   Sieť komunikátorov OLAF-u (OLAF Anti-Fraud Communicators' Network - OAFC...

13.07.2009 - Výročná správa o činnosti OLAF
Tlačová správa odboru ochrany finančných záujmov Európskej únie a boja proti korupcii, Sekcia kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR Dňa 9. júla 2009 zverejnil Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) v Bruseli svoju novú výročnú správu o činnosti za rok 2008. OLAF, ...

06.07.2009 - Vyšetrovatelia Svetovej banky a OLAF-u sa spoločne zameriavajú na z...
Spoločný boj proti podvodom, ktorý ovplyvňuje rozvojovú pomoc je prioritou Dohody o spolupráci, ktorú dňa 30. júna 2009 v Bruseli podpísal Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) a predstavenstvo Svetovej banky. Svetová banka je správcom významných fondov EÚ. Dohoda umožní vyše...

29.06.2009 - 10 rokov v službách európskeho poplatníka
Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) si pripomenul 1. júna 2009 svoje 10. výročie. OLAF bol založený v roku 1999 ako nezávislý vyšetrovací úrad pre Európsku úniu, ktorý má na starosti boj proti podvodom a korupcii, s vplyvom na finančné záujmy EÚ. Pri príležitosti toh...

9193