Tlačové správy

14.02.2011 - Nový generálny riaditeľ OLAF-u sa zaviazal účinne bojovať proti po...
Nový generálny riaditeľ Európskeho úradu pre boj proti podvodom  (OLAF), pán Giovanni Kessler, dňa 14.2.2011 prevzal svoje funkcie.   "Je mi cťou dnes prevziať svoje povinnosti v úrade. Tak, ako sa Európa potýka s rozpočtovými škrtmi a úspornými opatreniami, misia OLAF-u...

20.12.2010 - Vymenovanie nového generálneho riaditeľa OLAF-u
Dňa 14. decembra 2010 Komisia vymenovala nového generálneho riaditeľa Európskeho úradu boja proti podvodom (OLAF) pána Giovanniho Kesslera. Ako generálny riaditeľ OLAF-u bude pán Kessler spravovať rozpočet približne 50 miliónov EUR v spolupráci s asi 500 zamestnancami. Bude ...

23.11.2010 - 50 príkladov zneužitia fondov
Nezávislá organizácia Open Europe, so sídlom v Bruseli a Londýne, ktorá združuje podnikateľov z Veľkej Británie za účelom diskusie o smerovaní EÚ, zverejnila 50 príkladov plytvania peniazmi z prostriedkov rozpočtu EÚ. Príklady plytvania peniazmi z oblastí poľnohospodárskej polit...

23.11.2010 - Právna úprava Únie o zverejňovaní informácií týkajúcich sa prijímat...
Povinnosť zverejňovať mená fyzických osôb, ktoré sú prijímateľmi takej pomoci, ako aj presných súm, ktoré sa poskytujú, predstavuje z hľadiska transparentnosti neprimerané opatrenie.   Súdny dvor Európskej únie vo veci Volker und Markus Schecke GbR, poľnohospodársky podnik...

28.07.2010 - OECD víta zmenu v SR
Dňa 22.6.2010 vydala OECD tlačovú správu s názvom „OECD víta zmenu v SR smerom k zodpovednosti firiem za zahraničnú korupciu“. Podľa slov generálneho tajomníka OECD Angela Gurríu ide o vítaný vývoj v SR, ktorý vysiela silný signál o boji proti medzinárodnej korupcii. O schválení...

20.07.2010 - Výročná správa o činnosti OLAF-u za rok 2009
Dňa 14. júla 2010 zverejnil Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) v Bruseli svoju novú výročnú správu o činnosti za rok 2009. OLAF, ako nezávislá inštitúcia vydáva každoročne správu o činnosti v predchádzajúcom roku paralelne s výročnou správou Európskej komisie s názvom „Och...

15.04.2010 - Spojená colná operácia Matthew II.
Dvadsaťštyri členských štátov Európskej únie a päť štátov tretích krajín (Chorvátsko, Srbsko, Nórsko, Švajčiarsko a Rusko) sa podieľalo na spojenej colnej operácii Matthew II, ktorú organizovala Česká republika v úzkej spolupráci s Poľskom a Európskou komisiou (resp. Európskym ú...

30.03.2010 - Projekt “Boj proti korupcii - miesta prvého kontaktu na vybraných o...
Informácie o korupcii, ako postupovať pri stretnutí sa s korupciou, koho kontaktovať, ako zvýšiť prevenciu a iné praktické rady si môžu občania prečítať vo vytvorených prvých kontaktných miestach boja proti korupcii. Vo vstupných priestoroch vyšších územných celkov na Slove...

11.03.2010 - Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii p...
Minister financií SR schválil materiál „Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, ktorý je platný od 18. februára 2010.

09.03.2010 - Aled Williams – nový predseda Eurojustu
Kolégium Eurojustu zvolilo dňa 16. februára na špeciálnom plenárnom zasadnutí nového predsedu Eurojustu. Aled Williams sa stane oficiálnym predsedom Eurojustu po schválení tohto rozhodnutia hlasovaním kvalifikovanej väčšiny Rady Európskej únie.

9193