Tlačové správy

05.05.2011 - Talianske úrady vyšetrujú prípad sieťového podvodu pri výskumných p...
Tlačová správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom   Dňa 4.5.2011 oznámili v Miláne talianske vyšetrovacie úrady, že na základe informácií a pomoci zo strany OLAFu a Európskej komisie príslušné talianske súdne orgány uzavreli kriminálne vyšetrovanie vo veci podozrenia zo...

03.05.2011 - Komisia prichádza s reformou OLAFu
Komisia prijala návrh na reformu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Cieľom reformy je zlepšiť efektívnosť, účinnosť a zodpovednosť úradu a súčasne zachovať jeho nezávislosť pri vyšetrovaní. Súčasťou návrhu sú opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť efektívnejší priebeh ...

14.02.2011 - Nový generálny riaditeľ OLAF-u sa zaviazal účinne bojovať proti po...
Nový generálny riaditeľ Európskeho úradu pre boj proti podvodom  (OLAF), pán Giovanni Kessler, dňa 14.2.2011 prevzal svoje funkcie.   "Je mi cťou dnes prevziať svoje povinnosti v úrade. Tak, ako sa Európa potýka s rozpočtovými škrtmi a úspornými opatreniami, misia OLAF-u...

20.12.2010 - Vymenovanie nového generálneho riaditeľa OLAF-u
Dňa 14. decembra 2010 Komisia vymenovala nového generálneho riaditeľa Európskeho úradu boja proti podvodom (OLAF) pána Giovanniho Kesslera. Ako generálny riaditeľ OLAF-u bude pán Kessler spravovať rozpočet približne 50 miliónov EUR v spolupráci s asi 500 zamestnancami. Bude ...

23.11.2010 - 50 príkladov zneužitia fondov
Nezávislá organizácia Open Europe, so sídlom v Bruseli a Londýne, ktorá združuje podnikateľov z Veľkej Británie za účelom diskusie o smerovaní EÚ, zverejnila 50 príkladov plytvania peniazmi z prostriedkov rozpočtu EÚ. Príklady plytvania peniazmi z oblastí poľnohospodárskej polit...

23.11.2010 - Právna úprava Únie o zverejňovaní informácií týkajúcich sa prijímat...
Povinnosť zverejňovať mená fyzických osôb, ktoré sú prijímateľmi takej pomoci, ako aj presných súm, ktoré sa poskytujú, predstavuje z hľadiska transparentnosti neprimerané opatrenie.   Súdny dvor Európskej únie vo veci Volker und Markus Schecke GbR, poľnohospodársky podnik...

9193