Tlačové správy

07.12.2012 - Školenia realizované OCKÚ OLAF v decembri 2012
Dňa 11. decembra 2012 organizuje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR školenie pod názvom:  „Aktuálne znenie zákona o verejnom obstarávaní, jeho aplikácia v praxi a najčastejšie sa opakujúce nedostatky v procese ve...

26.10.2012 - Školenie „Korektné vypĺňanie formuláru Správa o zistenej nezrovnalo...
V dňoch 29. – 30. októbra 2012 organizuje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja a proti korupcii Úradu vlády SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR školenie pod názvom: „Korektné vypĺňanie formuláru Správa o zistenej nezrovnalosti v rámci e...

19.10.2012 - Tlačové vyhlásenie v mene Európskej komisie
Dňa 16. októbra 2012 vydala Európska komisia tlačové vyhlásenie, týkajúce sa rezignácie komisára Johna Dalliho. Komisár John Dalli oznámil svoju rezignáciu prezidentovi Európskej komisie Jose Manuel Barrosovi po ukončení vyšetrovania OLAF-u ohľadne sťažnosti od výrobcu cigariet ...

04.07.2012 - OLAF zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok...
Dňa 3. júla 2012 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF už 12. Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti. Výročná správa poskytuje zhrnutie výsledkov činnosti OLAF-u dosiahnutých v roku 2011. OLAF riešil v minulom roku 463 prípadov podvodov v súvislosti s prost...

03.07.2012 - Úspešné vyšetrovanie OLAFu v prípade korupcie úradníka Európskej ko...
Bývalý úradník Európskej komisie bol odsúdený v stredu 27. júna 2012 trestným súdom v Bruseli na 40 mesiacov a peňažný trest  vo výške 50 000 EUR za uvoľnenie dôverných informácií o vývozných náhradách pre obilie súkromným spoločnostiam špecializujúcim sa na marketing poľnohospo...

09.05.2012 - Deň Otvorených dverí Európskej komisie 2012
V sobotu 12. Mája 2012 sa uskutoční v Bruseli v  budove Európskej komisie Berlaymont Deň Otvorených dverí Európskej komisie 2012. Podujatie bude prebiehať v čase od 10:00 h do 18:00 h. OLAF sa bude na tejto udalosti prezentovať so svojim „zábavným stánkom“. Návštevníci budú ...

21.03.2012 - Tlačová správa Europolu - zločinci s falošnými liekmi zadržaní
V medzinárodnej policajnej operácii trvajúcej niekoľko mesiacov pod vedením španielskej Guardia Civil, Murcia, koordinovanej Europolom, vrátane spolupráce kompetentných orgánov z Veľkej Británie a Cypru, bolo zatknutých koncom minulého týždňa 6 osôb a viac ako 300 000 dávok falo...

09.03.2012 - Spoločná colná operácia Koloseum
V dňoch 7. – 18. novembra 2011 bola realizovaná v rámci aktivít koordinovaných Pracovnou skupinou Rady EÚ pre colnú spoluprácu spoločná colná operácia pod názvom Koloseum. Operácia bola uskutočnená pod vedením Talianskej colnej agentúry a kofinancovaná Európskou komisiou  v ...

28.02.2012 - 1,2 milióna pašovaných cigariet zadržaných v spoločnej colnej operá...
Viac ako 1,2 milióna pašovaných cigariet bolo zadržaných v rámci spoločnej colnej operácie pod názvom „Barrel“, ktorá bola sústredená na železničnú dopravu pozdĺž východnej hranice Európskej únie. Na operácii organizovanej poľským colným úradom v úzkej spolupráci s OLAFom, sa zú...

17.02.2012 - Prieskum Eurobarometer: Korupcia na vzostupe?
Korupcia zostáva v krajinách Európskej únie aj naďalej významným problémom a podľa prieskumu Eurobarometra, ktorý uverejnila Komisia v stredu 15. Februára 2012, panuje názor, že jej rozsah sa počas posledných troch rokov zvýšil. Údaje ukazujú, že takmer 75 % Európanov naďale...

9193