Tlačové správy a novinky

09.03.2010 - Aled Williams – nový predseda Eurojustu
Kolégium Eurojustu zvolilo dňa 16. februára na špeciálnom plenárnom zasadnutí nového predsedu Eurojustu. Aled Williams sa stane oficiálnym predsedom Eurojustu po schválení tohto rozhodnutia hlasovaním kvalifikovanej väčšiny Rady Európskej únie.

08.02.2010 - OLAF rozvíja spoluprácu s americkým Úradom pre alkohol, tabak, stre...
Dňa 18. januára 2010 podpísal Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) dohodu o spolupráci s Úradom pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF). Dohoda by mala zlepšiť spoluprácu medzi obidvoma úradmi a rozvinúť boj proti medzinárodnému organizovanému zločinu. Orgán...

02.02.2010 - Priebeh spoločnej colnej operácie Diabolo II v Slovenskej republike
Colný kriminálny úrad (CKÚ) sa v druhej polovici roku 2009 zúčastnil okrem iných aj na spoločnej colnej operácii Diabolo II zameranej na námornú kontajnerovú prepravu falšovaných tabakových výrobkov smerujúcu z ázijských do európskych prístavov. Počas tejto operácie sa colníci p...

20.01.2010 - Správa o aktualizácii Akčného plánu k Národnej stratégii ochrany fi...
Vedúci Úradu vlády SR  dňa 28. decembra 2009 schválil Akčný plán k Národnej stratégii ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike, verzia 2.0. Akčný plán nadobudol účinnosť dňa 01. januára 2010. Akčný plán k Národnej stratégii ochrany f...

13.01.2010 - Úmrtie generálneho riaditeľa OLAF-u
Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) s hlbokým zármutkom oznámil, že nás po dlhom zápase s chorobou opustil pán Franz-Hermann Brüner, generálny riaditeľ OLAF-u. Pán Brüner riadil úrad od 1. marca 2000, takmer desať rokov. Vždy inšpiroval a podporoval zamestnancov s cieľom ze...

15.12.2009 - Nový člen Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov ES v SR
Dňa 15. 12. 2009 sa stal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dvadsiatym prvým členom Riadiaceho výboru. V programovom období 2007 -2013 je BSK Riadiacim orgánom pre Operačný program INTERACT II, a preto bolo dôležité zabezpečiť jeho zastúpenie na rokovaniach Riadiaceho výboru.

16.09.2009 - Spojené kráľovstvo má na muške zahraničné bankové účty
Daňový orgán Spojeného kráľovstva, Daňová a colná správa Jej Veličenstva, potvrdil podrobnosti týkajúce sa novej iniciatívy výmeny daňových informácií, ktorá umožní daňovým poplatníkom s neuhradenými daňami z prostriedkov na zahraničných účtoch alebo z majetku v zahraničí vyrovn...

16.09.2009 - Historické daňové dohody s Lichtenštajnskom
Vlády Lichtenštajnska a Spojeného kráľovstva podpísali 11. augusta 2009 dve zásadné daňové dohody, ktorých výsledkom bude riadne zdaňovanie zahraničných investícií rezidentov Spojeného kráľovstva v Lichtenštajnsku. Tieto dohody sú odrazom zanietenia Lichtenštajnska zvýšiť daňovú...

13.07.2009 - 9. školiaci seminár OLAF-u „Šírenie správ prostredníctvom televízny...
V dňoch 24. – 26. júna 2009 sa vo Varšave uskutočnil 9. školiaci seminár siete komunikátorov OLAF-u (OAFCN), ktorého témou bolo „Šírenie správ prostredníctvom televíznych rozhovorov v rámci Európy“.   Sieť komunikátorov OLAF-u (OLAF Anti-Fraud Communicators' Network - OAFC...

13.07.2009 - Výročná správa o činnosti OLAF
Tlačová správa odboru ochrany finančných záujmov Európskej únie a boja proti korupcii, Sekcia kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR Dňa 9. júla 2009 zverejnil Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) v Bruseli svoju novú výročnú správu o činnosti za rok 2008. OLAF, ...