Tlačové správy a novinky

06.07.2009 - Vyšetrovatelia Svetovej banky a OLAF-u sa spoločne zameriavajú na z...
Spoločný boj proti podvodom, ktorý ovplyvňuje rozvojovú pomoc je prioritou Dohody o spolupráci, ktorú dňa 30. júna 2009 v Bruseli podpísal Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) a predstavenstvo Svetovej banky. Svetová banka je správcom významných fondov EÚ. Dohoda umožní vyše...

29.06.2009 - 10 rokov v službách európskeho poplatníka
Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) si pripomenul 1. júna 2009 svoje 10. výročie. OLAF bol založený v roku 1999 ako nezávislý vyšetrovací úrad pre Európsku úniu, ktorý má na starosti boj proti podvodom a korupcii, s vplyvom na finančné záujmy EÚ. Pri príležitosti toh...

28.05.2009 - Správa o aktualizácii Národnej stratégie ochrany finančných záujmov...
Dňa 25. mája 2009 schválil vedúci Úradu vlády SR Národnú stratégiu ochrany finančných záujmov Európskeho spoločenstva v Slovenskej republike, verziu 2.0 s prílohami Manuál nahlasovania nezrovnalostí verzia 3.0 a Manuál spolupráce siete AFCOS verzia 2.0. Národná stratégia...

26.05.2009 - Deň otvorených dverí EÚ inštitúcií 2009 (PDF)
9. máj 1950 bola deklarácia francúzskeho ministra Róberta Schumana prvým podnetom k vytvoreniu Európskej únie. Tento deň sa stal symbolickým dňom Európy, kedy sa otvoria dvere všetkých inštitúcií verejnosti s cieľom propagovať činnosť inštitúcií Európskej únie a dosiahnuté výsle...

27.04.2009 - Taliansky precedens v poľnohospodárskej oblasti
Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) dnes oznámil, že taliansky Najvyšší súd prelomovým rozsudkom potvrdil rozhodnutie nižšieho súdu týkajúce sa vyhýbania sa dodatočným dávkam spojeným s kvótami na mlieko. Základom rozhodnutia bolo talianske vyšetrovanie podporované Európsky...

13.03.2009 - Medzinárodné vyšetrovania v oblasti pašovania cigariet
Dňa 13. marca 2009 zverejnil Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) informácie ohľadom medzinárodného vyšetrovania v oblasti pašovania cigariet. Súdy USA zastavili podvodnú činnosť voči európskym platcom dane vo výške niekoľkých miliónov EURO.

10.03.2009 - Film "OLAF strážca Euro - fondov"
Film OLAF strážca Euro - fondov" bol odvysielaný v utorok 10. marca 2009 satelitným kanálom bulharskej národnej televízie (BNT SAT)

09.03.2009 - Tlačová správa Klubu novinárov proti korupcii – Journalists Against...
Školiaci seminár "OLAF - strážca Euro - fondov" organizovaný v Sofii

10.02.2009 - Poškodzovanie finančných záujmov Európskych spoločenstiev
09.10.2008 Vyšetrovateľ Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru obvinil z trestného činu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev a zo subvenčného podvodu 37-ročného Radovana M. zo Sniny, ktorý ako štatutárny zástupca jednej spoločnosti uza...

05.01.2009 - Tlačová správa Klubu novinárov proti korupcii – Journalists Against...
Klub novinárov zverejnil Tlačovú správu o vytvorení filmu o OLAF-e.