Tlačové správy a novinky

14.02.2011 - Nový generálny riaditeľ OLAF-u sa zaviazal účinne bojovať proti po...
Nový generálny riaditeľ Európskeho úradu pre boj proti podvodom  (OLAF), pán Giovanni Kessler, dňa 14.2.2011 prevzal svoje funkcie.   "Je mi cťou dnes prevziať svoje povinnosti v úrade. Tak, ako sa Európa potýka s rozpočtovými škrtmi a úspornými opatreniami, misia OLAF-u...

20.12.2010 - Vymenovanie nového generálneho riaditeľa OLAF-u
Dňa 14. decembra 2010 Komisia vymenovala nového generálneho riaditeľa Európskeho úradu boja proti podvodom (OLAF) pána Giovanniho Kesslera. Ako generálny riaditeľ OLAF-u bude pán Kessler spravovať rozpočet približne 50 miliónov EUR v spolupráci s asi 500 zamestnancami. Bude ...

23.11.2010 - 50 príkladov zneužitia fondov
Nezávislá organizácia Open Europe, so sídlom v Bruseli a Londýne, ktorá združuje podnikateľov z Veľkej Británie za účelom diskusie o smerovaní EÚ, zverejnila 50 príkladov plytvania peniazmi z prostriedkov rozpočtu EÚ. Príklady plytvania peniazmi z oblastí poľnohospodárskej polit...

23.11.2010 - Právna úprava Únie o zverejňovaní informácií týkajúcich sa prijímat...
Povinnosť zverejňovať mená fyzických osôb, ktoré sú prijímateľmi takej pomoci, ako aj presných súm, ktoré sa poskytujú, predstavuje z hľadiska transparentnosti neprimerané opatrenie.   Súdny dvor Európskej únie vo veci Volker und Markus Schecke GbR, poľnohospodársky podnik...

28.07.2010 - OECD víta zmenu v SR
Dňa 22.6.2010 vydala OECD tlačovú správu s názvom „OECD víta zmenu v SR smerom k zodpovednosti firiem za zahraničnú korupciu“. Podľa slov generálneho tajomníka OECD Angela Gurríu ide o vítaný vývoj v SR, ktorý vysiela silný signál o boji proti medzinárodnej korupcii. O schválení...

20.07.2010 - Výročná správa o činnosti OLAF-u za rok 2009
Dňa 14. júla 2010 zverejnil Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) v Bruseli svoju novú výročnú správu o činnosti za rok 2009. OLAF, ako nezávislá inštitúcia vydáva každoročne správu o činnosti v predchádzajúcom roku paralelne s výročnou správou Európskej komisie s názvom „Och...

15.04.2010 - Lisabonská zmluva v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ
Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti dňa 1. decembra 2009, čím sa definitívne ukončili niekoľkoročné vyjednávania o inštitucionálnych otázkach v rámci EÚ. Lisabonská zmluva mení a dopĺňa súčasné Zmluvy o Európskej únii (ďalej len "ZEÚ") a o založení Európskeho spoločenstva (ď...

15.04.2010 - Spojená colná operácia Matthew II.
Dvadsaťštyri členských štátov Európskej únie a päť štátov tretích krajín (Chorvátsko, Srbsko, Nórsko, Švajčiarsko a Rusko) sa podieľalo na spojenej colnej operácii Matthew II, ktorú organizovala Česká republika v úzkej spolupráci s Poľskom a Európskou komisiou (resp. Európskym ú...

30.03.2010 - Projekt “Boj proti korupcii - miesta prvého kontaktu na vybraných o...
Informácie o korupcii, ako postupovať pri stretnutí sa s korupciou, koho kontaktovať, ako zvýšiť prevenciu a iné praktické rady si môžu občania prečítať vo vytvorených prvých kontaktných miestach boja proti korupcii. Vo vstupných priestoroch vyšších územných celkov na Slove...