Tlačové správy a novinky

28.07.2010 - OECD víta zmenu v SR
Dňa 22.6.2010 vydala OECD tlačovú správu s názvom „OECD víta zmenu v SR smerom k zodpovednosti firiem za zahraničnú korupciu“. Podľa slov generálneho tajomníka OECD Angela Gurríu ide o vítaný vývoj v SR, ktorý vysiela silný signál o boji proti medzinárodnej korupcii. O schválení...

20.07.2010 - Výročná správa o činnosti OLAF-u za rok 2009
Dňa 14. júla 2010 zverejnil Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) v Bruseli svoju novú výročnú správu o činnosti za rok 2009. OLAF, ako nezávislá inštitúcia vydáva každoročne správu o činnosti v predchádzajúcom roku paralelne s výročnou správou Európskej komisie s názvom „Och...

15.04.2010 - Lisabonská zmluva v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ
Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti dňa 1. decembra 2009, čím sa definitívne ukončili niekoľkoročné vyjednávania o inštitucionálnych otázkach v rámci EÚ. Lisabonská zmluva mení a dopĺňa súčasné Zmluvy o Európskej únii (ďalej len "ZEÚ") a o založení Európskeho spoločenstva (ď...

15.04.2010 - Spojená colná operácia Matthew II.
Dvadsaťštyri členských štátov Európskej únie a päť štátov tretích krajín (Chorvátsko, Srbsko, Nórsko, Švajčiarsko a Rusko) sa podieľalo na spojenej colnej operácii Matthew II, ktorú organizovala Česká republika v úzkej spolupráci s Poľskom a Európskou komisiou (resp. Európskym ú...

30.03.2010 - Projekt “Boj proti korupcii - miesta prvého kontaktu na vybraných o...
Informácie o korupcii, ako postupovať pri stretnutí sa s korupciou, koho kontaktovať, ako zvýšiť prevenciu a iné praktické rady si môžu občania prečítať vo vytvorených prvých kontaktných miestach boja proti korupcii. Vo vstupných priestoroch vyšších územných celkov na Slove...

12.03.2010 - Komunikačný plán k implementácii Národnej stratégie ochrany finančn...
Dňa 12. marca 2010 schválil vedúci Úradu vlády SR Komunikačný plán k implementácii Národnej stratégie ochrany finančných záujmov ES v SR verzia 2.0

11.03.2010 - Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii p...
Minister financií SR schválil materiál „Pokyny pre hospodárenie s finančnými prostriedkami pri realizácii programu PHARE a Prechodného fondu, ktorý je platný od 18. februára 2010.

09.03.2010 - Aled Williams – nový predseda Eurojustu
Kolégium Eurojustu zvolilo dňa 16. februára na špeciálnom plenárnom zasadnutí nového predsedu Eurojustu. Aled Williams sa stane oficiálnym predsedom Eurojustu po schválení tohto rozhodnutia hlasovaním kvalifikovanej väčšiny Rady Európskej únie.

08.02.2010 - OLAF rozvíja spoluprácu s americkým Úradom pre alkohol, tabak, stre...
Dňa 18. januára 2010 podpísal Európsky úrad boja proti podvodom (OLAF) dohodu o spolupráci s Úradom pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF). Dohoda by mala zlepšiť spoluprácu medzi obidvoma úradmi a rozvinúť boj proti medzinárodnému organizovanému zločinu. Orgán...

02.02.2010 - Priebeh spoločnej colnej operácie Diabolo II v Slovenskej republike
Colný kriminálny úrad (CKÚ) sa v druhej polovici roku 2009 zúčastnil okrem iných aj na spoločnej colnej operácii Diabolo II zameranej na námornú kontajnerovú prepravu falšovaných tabakových výrobkov smerujúcu z ázijských do európskych prístavov. Počas tejto operácie sa colníci p...