Tlačové správy a novinky

05.05.2011 - Talianske úrady vyšetrujú prípad sieťového podvodu pri výskumných p...
Tlačová správa Európskeho úradu pre boj proti podvodom   Dňa 4.5.2011 oznámili v Miláne talianske vyšetrovacie úrady, že na základe informácií a pomoci zo strany OLAFu a Európskej komisie príslušné talianske súdne orgány uzavreli kriminálne vyšetrovanie vo veci podozrenia zo...

03.05.2011 - Komisia prichádza s reformou OLAFu
Komisia prijala návrh na reformu Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Cieľom reformy je zlepšiť efektívnosť, účinnosť a zodpovednosť úradu a súčasne zachovať jeho nezávislosť pri vyšetrovaní. Súčasťou návrhu sú opatrenia, ktorými sa má zabezpečiť efektívnejší priebeh ...