Tlačové správy a novinky

04.07.2012 - OLAF zverejnil Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti za rok...
Dňa 3. júla 2012 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom OLAF už 12. Výročnú správu o svojej operatívnej činnosti. Výročná správa poskytuje zhrnutie výsledkov činnosti OLAF-u dosiahnutých v roku 2011. OLAF riešil v minulom roku 463 prípadov podvodov v súvislosti s prost...

03.07.2012 - Úspešné vyšetrovanie OLAFu v prípade korupcie úradníka Európskej ko...
Bývalý úradník Európskej komisie bol odsúdený v stredu 27. júna 2012 trestným súdom v Bruseli na 40 mesiacov a peňažný trest  vo výške 50 000 EUR za uvoľnenie dôverných informácií o vývozných náhradách pre obilie súkromným spoločnostiam špecializujúcim sa na marketing poľnohospo...

09.05.2012 - Deň Otvorených dverí Európskej komisie 2012
V sobotu 12. Mája 2012 sa uskutoční v Bruseli v  budove Európskej komisie Berlaymont Deň Otvorených dverí Európskej komisie 2012. Podujatie bude prebiehať v čase od 10:00 h do 18:00 h. OLAF sa bude na tejto udalosti prezentovať so svojim „zábavným stánkom“. Návštevníci budú ...

21.03.2012 - Tlačová správa Europolu - zločinci s falošnými liekmi zadržaní
V medzinárodnej policajnej operácii trvajúcej niekoľko mesiacov pod vedením španielskej Guardia Civil, Murcia, koordinovanej Europolom, vrátane spolupráce kompetentných orgánov z Veľkej Británie a Cypru, bolo zatknutých koncom minulého týždňa 6 osôb a viac ako 300 000 dávok falo...

12.03.2012 - Výročná správa Úradu vlády SR
Dňa 8. marca 2012 zverejniĺ Úrad vlády SR Výročnú správu o činnosti úradu v roku 2011. Správa sa zaoberá plnením hlavných úloh Úradu vlády SR a nadrezortných programov a projektov v roku 2011. V rámci kapitoly Kontrola a boj s korupciou, vybavovanie petícií a sťažností j...

09.03.2012 - Spoločná colná operácia Koloseum
V dňoch 7. – 18. novembra 2011 bola realizovaná v rámci aktivít koordinovaných Pracovnou skupinou Rady EÚ pre colnú spoluprácu spoločná colná operácia pod názvom Koloseum. Operácia bola uskutočnená pod vedením Talianskej colnej agentúry a kofinancovaná Európskou komisiou  v ...

28.02.2012 - 1,2 milióna pašovaných cigariet zadržaných v spoločnej colnej operá...
Viac ako 1,2 milióna pašovaných cigariet bolo zadržaných v rámci spoločnej colnej operácie pod názvom „Barrel“, ktorá bola sústredená na železničnú dopravu pozdĺž východnej hranice Európskej únie. Na operácii organizovanej poľským colným úradom v úzkej spolupráci s OLAFom, sa zú...

17.02.2012 - Prieskum Eurobarometer: Korupcia na vzostupe?
Korupcia zostáva v krajinách Európskej únie aj naďalej významným problémom a podľa prieskumu Eurobarometra, ktorý uverejnila Komisia v stredu 15. Februára 2012, panuje názor, že jej rozsah sa počas posledných troch rokov zvýšil. Údaje ukazujú, že takmer 75 % Európanov naďale...

02.02.2012 - Reorganizácia OLAFu od februára 2012
1. februára 2012 uviedol OLAF do svojej činnosti dôležité organizačné zmeny ako aj zmeny v pracovnej činnosti. Tieto zmeny sú výsledkom celkovej vnútornej revízie úradu, ktorú spustil v marci 2011 nový generálny riaditeľ OLAFu pán Giovanni Kessler. Nová organizačná štruktúra...

02.02.2012 - Organizačné zmeny OLAFu od 1. februára 2012
1. februára 2012 uviedol OLAF do svojej činnosti dôležité organizačné zmeny ako aj zmeny v pracovnej činnosti. Tieto zmeny sú výsledkom celkovej vnútornej revízie úradu, ktorú spustil v marci 2011 nový generálny riaditeľ OLAFu pán Giovanni Kessler. Nová organizačná štruktúra...