Svetová banka a OLAF pokročili v spoločnom úsilí bojovať proti podvodom a korupcii pri rozvojovej pomoci

09.11.2011

Včera t.j. 8. 11. 2011 bola v Bruseli podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a Svetovou bankou.

Podpísaná Dohoda je prvým krokom k zvýšenej spolupráci medzi týmito dvomi inštitúciami, na čom sa dohodli ich vrcholní predstavitelia už v rámci konania 12. konferencie medzinárodných vyšetrovateľov, hosťovanej Svetovou bankou v máji tohto roku vo Washingtone (tlačová správa Centrálneho kontaktného útvaru OLAF a boj proti korupcii Úradu vlády SR zo dňa 27. mája 2011).

„Európska únia a jej členské štáty sú jedným z najväčších donorov pre rozvojovú pomoc. Svetová banka je v tejto súvislosti dôležitá ako správca veľkej časti prostriedkov z fondov Európskej únie. V čase hospodárskej krízy je čoraz dôležitejšie posilňovať spoluprácu medzi vyšetrovacími úradmi s cieľom predchádzať podvodom a zaistiť, aby sa každý cent z medzinárodných fondov dostal určenému príjemcovi“ povedal generálny riaditeľ OLAFu pán Giovanni Kessler.

„Táto Dohoda nám umožní posunúť našu spoluprácu na vyšší stupeň, cestou spoločných vyšetrovaní, strategických analýz a väčšieho záberu na zločinecké organizácie“ povedal pán Leonard Mc Carthy, podpredseda pre integritu INT Svetovej banky počas svojej návštevy v Bruseli.

Dohoda o spolupráci umožní vzájomnú spoluprácu počas celého vyšetrovacieho cyklu formou rýchlejšej a cielenejšej výmeny informácií, výkonom spoločných vyšetrovaní, kde sú v hre tak finančné záujmy EÚ ako aj Svetovej banky. Bude zároveň umožnená výmena personálu a spolupráca v oblasti školení.


Pôvodný zdroj tlačovej správy