Školenia realizované OCKÚ OLAF v decembri 2012

07.12.2012

Dňa 11. decembra 2012 organizuje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR školenie pod názvom: 

  • „Aktuálne znenie zákona o verejnom obstarávaní, jeho aplikácia v praxi a najčastejšie sa opakujúce nedostatky v procese verejného obstarávania“


Dňa  13. decembra 2012 organizuje odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF sekcie kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR školenie pod názvom: 

  • „Nezrovnalosti v oblasti Tradičných vlastných zdrojov rozpočtu EÚ v podmienkach SR“.

Školenia sú určené pre zamestnancov štátnej správy. Lektormi školení sú zamestnanci štátnej správy.