Novinky

15.04.2010 - Lisabonská zmluva v súvislosti s ochranou finančných záujmov EÚ
Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti dňa 1. decembra 2009, čím sa definitívne ukončili niekoľkoročné vyjednávania o inštitucionálnych otázkach v rámci EÚ. Lisabonská zmluva mení a dopĺňa súčasné Zmluvy o Európskej únii (ďalej len "ZEÚ") a o založení Európskeho spoločenstva (ď...

12.03.2010 - Komunikačný plán k implementácii Národnej stratégie ochrany finančn...
Dňa 12. marca 2010 schválil vedúci Úradu vlády SR Komunikačný plán k implementácii Národnej stratégie ochrany finančných záujmov ES v SR verzia 2.0

15.12.2009 - Nový člen Riadiaceho výboru pre ochranu finančných záujmov ES v SR
Dňa 15. 12. 2009 sa stal Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dvadsiatym prvým členom Riadiaceho výboru. V programovom období 2007 -2013 je BSK Riadiacim orgánom pre Operačný program INTERACT II, a preto bolo dôležité zabezpečiť jeho zastúpenie na rokovaniach Riadiaceho výboru.

<<1 2 3 4