Najnovšie vydanie on-line žurnálu Eucrim č.2/2011

04.07.2011

Dňa 24. 6.2011 zverejnil Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) na svojej stránke informáciu o vydaní najnovšieho on-line žurnálu Eucrim, ako aj všetkých predchádzajúcich vydaní.
Eucrim (nástupca Agonu publikovaného do roku 2002) je nový on-line žurnál, ktorý slúži ako široké európske fórum pre európske trestné právo a má za cieľ posilnenie diskusie medzi akademickou ako aj odbornou verejnosťou. Je adresovaný členom Asociácií právnikov pre európske trestné právo a pre Asociácie na ochranu finančných záujmov Európskych spoločenstiev ako aj pre všetky iné zainteresované strany.

Eucrim obsahuje články a novinky z aktuálneho vývoja v európskom trestnom práve (spolu s odkazmi na detailnejšie informácie). Žurnál je možné si bezplatne objednať na e-mailovej adrese eucrim-subscribe@mpicc.de.

Eucrim je spolufinancovaný Európskou komisiou, OLAFom a je publikovaný Max Planck Inštitútom pre Zahraničné a Medzinárodné Trestné Právo v spolupráci so spolkom pre Európske trestné právo e.V.


Pôvodný zdroj tlačovej správy