EK zorganizovala seminár zameraný na ochranu európskeho priemyslu a spotrebiteľov pred trestnou činnosťou

06.06.2014

Generálne riaditeľstvo pre podnikanie a priemysel Európskej komisie zorganizovalo dňa 4. júna 2014 seminár s názvom "Vysledovateľnosť versus falšovanie" – ochrana európskeho priemyslu a spotrebiteľov pred organizovaným zločinom.
Niekoľko európskych spoločností prezentovalo svoje technológie a ukázalo ako môžu prispieť k boju proti falšovaným tovarom použitím magnetického atramentu, hologramov, rádiofrekvenčnej identifikácie, známej tiež ako RFID, ako aj pomocou smartphonových aplikácií.
Hlavným cieľom seminára bolo identifikovať, definovať a podporovať používanie riešení pre overovanie, označovanie a sledovanie, ktoré sú spoľahlivé a cenovo dostupné pre spotrebiteľov, výrobcov a orgány dohľadu nad trhom.
Seminár vychádza z už prebiehajúcej "protifejkovej“ kampane EÚ, ktorá si kladie za cieľ zvýšiť povedomie spotrebiteľov o rizikách v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj posilniť spoluprácu medzi Komisiou, členskými štátmi a zainteresovanými stranami s cieľom zastaviť výrobu falšovaného tovaru a jeho uvádzanie na trh.
Výsledky workshopu budú k dispozícii v najbližšej dobe.
 
Viac informácií, vrátane programu seminára, nájdete na webovej stránke Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel Európskej komisie na nasledovnom odkaze:
http://ec.europa.eu/enterprise/index_sk.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7550&lang=en&tpa_id=0&title=Protecting-Europe%E2%80%99s-industry-and-consumers-from-organised-crime---04%2F06%2F2014
 
Súhrnná dokumentácia a závery workshopu:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/textiles/single-market/eu27/index_en.htm


O kampani Európskej komisie v boji proti falšovaniu priemyselných tovarov informoval aj OCKÚ OLAF prostredníctvom tlačovej správy zo dňa 24. mája 2013:
http://www.olaf.vlada.gov.sk/kampan-europskej-komisie-v-boji-proti-falsovaniu-priemyselnych-tovarov/