9. školiaci seminár OLAF-u „Šírenie správ prostredníctvom televíznych rozhovorov v rámci Európy“

13.07.2009

V dňoch 24. – 26. júna 2009 sa vo Varšave uskutočnil 9. školiaci seminár siete komunikátorov OLAF-u (OAFCN), ktorého témou bolo „Šírenie správ prostredníctvom televíznych rozhovorov v rámci Európy“.
 
Sieť komunikátorov OLAF-u (OLAF Anti-Fraud Communicators' Network - OAFCN) zohráva kľúčovú úlohu v informovaní verejnosti o riziku podvodov poškodzujúcich finančné záujmy Európskeho spoločenstva a o snahe vyšetrovacích orgánov bojovať proti týmto javom na národnej i medzinárodnej úrovni. Hlavných cieľom OAFCN je zabrániť podvodom prostredníctvom šírenia informácií v úzkej spolupráci s hlavnými predstaviteľmi tlačovej asociácie, najmä s Medzinárodnou federáciou novinárov (IFJ).

Cieľom podujatia bola prezentácia rôznych techník, stratégií, prístupov a štýlov používaných novinármi a výmena skúseností v rámci investigatívneho novinárstva (investigatívny - odhaľujúci nezákonnú činnosť, pátrajúci, vyšetrujúci). Nosnou ideou seminára bolo šírenie presných, úplných a objektívnych informácií prostredníctvom médií a poskytovanie rozhovorov  novinárom. Seminár bol určený tiež partnerom OLAF-u z radov pracovníkov colných úradov, polície, orgánov činných v trestnom konaní, prokuratúr a tiež pre pracovníkov úradov, ktoré  pracujú denne s európskymi a medzinárodnými médiami.

V rámci seminára mali účastníci možnosť, prostredníctvo pánov Marka Rogersona a Jean Le Berreho, mediálnych  trénerov, získať základné poznatky v oblasti  práce s médiami, prípravy a realizácie rozhovoru v priamom televíznom prenose, používania techník reči tela, prípravy tlačových správ a rozhovorov, ako aj poznatky s používania ďalších interaktívnych nástrojov médií. Účastníci boli tiež oboznámení s rôznymi formami rozhovoru (informatívny, rozhovor s odborníkom, gladiátorský rozhovor).

V priebehu seminára vystúpili Reneta Nikolova, predsedkyňa Výboru bulharského klubu novinárov proti korupcii na tému „Rôzne štýly žurnalistiky v rámci Členských štátov – bulharský štýl investigatívnej žurnalistiky“ a Paolo Di Giannantonio na tému „Novinári pracujúci pre RAI 1 služby pre spravodajstvo“.